OSNOVNI POJMOVI
 

AVIO KARTA
Ugovor o prijevozu između avio prijevoznika i putnika. Avio karta je neprenosiva na drugo lice.
Aviokarta ne mora da važi i avio prijevoznik ne mora da je prizna ukoliko nije iskorišten prvi dio putovanja, a putnik želi da započne putovanje u mjestu prekida putovanja ili ugovorenom mjestu zaustavljanja.

CHECK IN
neophodna procedura prije ulaska u avion, kada putnik na šalteru predaje svoj prtljag, daje avio kartu na uvid i uzima boarding pass.

BOARDING PASS / CARD
propusnica sa kojom putnik ulazi u avion. Na njoj se nalaze podaci o broju putnikovog sjedišta, klasi i gejtu na kome se nalazi avion.

GATE
parkimo mjesto aviona. Na boarding pass-u piše broj gejta gde se nalazi putnikov avion. Najčešće 30 minuta pre polijetanja aviona potrebno je da se putnik pojavi kod gejta radi finalne provjere ručnog prtljaga.

LUGGAGE
prtljag. Moze biti ručni ili onaj koji se predaje prilikom CHECK IN-a u avion.

HAND LUGGAGE
ručni prtljag - putnik ga može ponijeti sa sobom u avion. Uvek treba voditi računa o veličini i ne pretjerivati prilikom pakovanja ove vrste prtljaga, a takođe i o njegovom sadržaju (strogo je zabranjeno unositi u avion: zapaljive materije, hemikalije, peroreze, makaze, turpije za nokte...)

OVERSIZE LUGGAGE
spada u ručni prtljag, ali mu je veličina veća od propisane. Prilikom ulaska u avion predaje se posadi aviona, a nakon slijetanja na destinaciju moze se naći na salteru "OVERSIZE LUGGAGE"

OWERWEIGHT
prekomjerna težina prtljaga koja se konstatuje prilikom CHECK IN-a. Najčesće propisana težina prtljaga koji se može predati u avion je 20 kg po putniku. Za svaki prekomjerni kilogram, putnik mora dodatno da plati.

OVERBOOKING
termin koji označava prekoračenu popunjenost aviona i pokazuje da je izvršen veci broj rezervacija u odnosu na raspoloživi kapacitet.

WAITING LIST
prilikom kupovine avionske karte putnik, zbog popunjenosti aviona, može biti stavljen na waiting listu (lista cekanja), sto znaci da je avion popunjen i da će putnik moci da ostvari svoje putovanje samo ako neko od već postojecih putnika otkaže svoje putovanje.

APT TAX
aerodromska taksa. Svaki aerodrom je ima. Najčešće se plaća zajedno sa kartom, ali može sa plaćati i na samom aerodromu.

TRANSIT
Najčešće prilikom dužih putovanja može se desiti da putnik mora da promijeni avion. Tranzit je pojam koji predstavlja prelaženje sa jednog leta na drugi. Tada je putnik u mogućnosti da koristi usluge restorana, kafea, duty free shop-a i svega ostalog u zavisnosti od veličine i opremljenosti aerodroma.

CLASS - klase u avionu razlikuju se po kvalitetu usluge

FIRST CLASS (F)
prva klasa, ujedno i najbolja. Putnici ove klase su smesteni na samom početku aviona, imaju veća i udobnija sjedišta, bolji kvalitet usluge (hrane, pića), prije polijetanja aviona mogu se opustiti u posebnim prostorijama na aerodromima predviđenim za ovu klasu, a prilikom mijenjanja aviona, na daljim destinacijama, mogu sebi priuštiti da se osvježe u đakuziju, istuširaju, presvuku... Ovu klasu imaju samo neke avio kompanije.

BUSINESS CLASS (C)
biznis klasa. U pojedinim avio kompanijama, kada ne postoji first class ovo je najbolja klasa. Podrazumijeva sličan kvalitet usluga kao i prva klasa, a od avio kompanija zavisi nivo tog kvaliteta.

ECONOMY CLASS (Y)
ekonomska klasa. Predstavlja najčešće korištenu klasu. Kvalitet usluge u ovoj klasi se može razlikovati u zavisnosti od avio kompanije, ali ne smije odstupati od propisanih standarda. Za razliku od prve i biznis klase, korisnicima usluga ekonomske klase nije omogućen luksuz posebnih prostorija prije polijetanja aviona, i u tranzitu. Shodno usluzi, cijena karte u ekonomskoj klasi je najniža.

TARIFE
Tarife formiraju aviokompanije i primjenjuju se za prijevoz od aerodroma polaska do aerodroma odredišta. Ne uključuju aerodromske takse (APT TAX) i druge takse koje propisuju države ili nadležni organi u cilju bezbjednosti, doplata za gorivo i slično.

Zbog toga je stvarna cijena avio karte značajno veća od one koje promovišu avio kompanije!
Na svakoj relaciji postoji više tarifa u okviru iste putničke klase.
Tako ekonomska putnička klasa može imati i preko 10 različitih tarifa, ali nivo usluge u avionu je isti za sve putnike ekonomske klase bez obzira da li su kupili nižu ili višu tarifu.
Ipak, niske tarife kriju mnoga ograničenja o kojima se putnik mora upoznati pri kupovini aviokarte.

OGRANIČENJA NISKIH TARIFA
1. Nije moguć povrat sredstava u slučaju otkazivanja putovanja (ili je moguć uz značajne penale)
2. Promjena datuma putovanja nije besplatna (ili se ne može uopće izvršiti).
3. Maksimalan period važenja avio karte na niskim tarifama je značajno smanjen (može biti i samo 14 dana)
4. Minimalna dužina ostanka na destinaciji kod ovih tarifa je načešće vikend ili 3 (4) dana.
5. Rezervacija avio karte sa niskom tarifom važi samo nekoliko dana (ili samo 24h).
6. Kupovina avio karte mora se izvršiti nekoliko nedjelja ili mjeseci prije putovanja.
7. Prekidi putovanja ( u slučaju vezanih letova) nisu dozvoljeni itd.

Za detaljnije informacije o tarifama na pojedinim relacijama, kontaktirajte Centrotours avio odjel.