ELEKTRONSKA AVIO KARTA


Šta je to elektronska karta?
Prije deset godina avio kompanije su izdavale papirnate karte i putnici bez takve karte nisu mogli letjeti. Ako bi neko izgubio papirnatu kartu uslijedili bi dodatni troškovi i komplikacije.

Danas gotovo sve avio kompanije koje su članice asocijacije IATA izdaju samo elektronske karte. To znači da Vaša  avionska karta  ima poseban broj i da je dokument koji dobijete u našoj agenciji samo neka vrsta potvrde o izdanoj karti. Na aerodromu je još uvijek dobro imati tu potvrdu sa sobom pošto je na njemu napisan broj Vaše karte. Na sreću, taj je broj sačuvan u sistemu, što znači da gubitak potvrde ne uzrokuje velike probleme. Nekim avionskim kompanijama i aerodromima je dovoljno predočiti samo pasoš. Unatoč tome savjetujemo Vam da elektronsku kartu uvijek ponesete sa sobom.

Prednosti elektronske aviokarte:

- elektronsku kartu ne možete izgubiti ili zaboraviti,
- informaciju o elektronskoj karti možete dobiti posredstvom e-mail-a ili SMS-a bez ličnog dolaska,
- izmjene polaska ili još češće, izmjene datuma ili vremena povratka, nisu više nikakav tehnički problem.

Šta znači xyz na mojoj karti?

1 - Adresa agencije koja je izdala kartu – u ovom slučaju to je Centrotrans.
2 - Datum izdavanja karte
3 - Ime putnika koji putuje
4 – Naš telefonski broj – u slučaju problema, pitanja i/ili komentara nas uvijek možete pozvati.
5 – Avio kompanija koja je izdala avio kartu. To ne znači da su Vaši letovi kod te iste avio kompanije. Neke avio kompanije imaju međusobno sklopljene ugovore i zato je moguće da su Vaši letovi kod različitih avionskih kompanija.
6 - Broj Vaše elektronske karte. Savjetujemo da ga pohranite u mobitel ili na računar u slučaju da izgubite Vašu kartu
7 – Na tom mjestu se najprije nalazi 6-ero znamenkasti kod (pin) pomoću kojeg možete provijeriti podatke o svom letu na internetskoj stranici Check my trip . Pored nje se obično nalazi i 6-ero znamenkasti kod pojedinačnih avionskih kompanija. Taj kod Vam je ponekad potreban za Web Check-In (elektronska/internetska prijava na let).
8 – U prvom redu je polazišna tačka izabranog leta, u drugom redu nalazi se destinacija. Ponekad je dodan još i termnal s kojeg letite. Pored samog grada je ponekad ime aerodroma ili kod.
9 – Broj leta. Počinje sa dvoznamenkastom lozinkom koja predstavlja avio kompaniju (OU - Croatia Airlines, LH - Lufthansa itd.). Zatim slijedi broj leta te avio kompanije. Taj podatek je vrlo važan zbog traženja tačnog mjesta ukrcavanja na aerodromu jer većina oznaka prikazuje brojeve letova.
10 - Datum i sat polaska. Važno je zapamtiti da je potrebno na aerodrom ranije (ovisno o letu i aerodromu)- savjetujemo 2-3 sata prije leta. PAŽNJA: Sva vremena i datumi su uvijek lokalni. Dakle, vrijeme odlaska se ravna po vremenu gdje je aerodrom s kojeg se polazi.
11 – Lozinka (kod,pin) koja određuje cijenu i pravila avio karte- obično se radi o istom datumu kao kod odlaska. Ako ne, je to uvijek označeno (+1 tj. pravi datum). PAŽNJA: I ovdje su vremena i datumi lokalni, što znači da se vrijeme dolaska ravna po vremenu gdje je aerodrom na koji se dolazi.
13 – Radi se o vremenu valjanosti tvoje karte- to ne znači da možeš otići na aerodrom bilo kada unutar napisanih datuma nego da je moguće uz nadoplatu unutar tih datuma napraviti promjenu datuma, naravno ako to dopuštaju ostala pravila.
14 – Kolona označava koliko prtljage možete "čekirati” na letu.
15 – Označava stanje Vaše karte – Ovdje uvijek stoji OK jer u protivnom karta ne bi mogla biti izdana.
16 – Radi se o rezervacijskoj klasi – Rezervacijska klasa određuje cijenu i uslove Vaše avio karte. Obično su niže klase jeftinije ali ne omogućuju puno promjena. Klasa takođe označava razred u kojem letite.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem telefona 033 260 720.